Privacy Policy

Budgetteerwerk is onderdeel van de Achmea Groep. Binnen de Achmea Groep is Achmea B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Als we uw persoonsgegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden. Zoals benoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (APV)

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Als u cliënt bij ons wordt dan vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens mag Budgetteerwerk volgens genoemde verordening (APV) gebruiken op basis van het gerechtvaardigd belang. Dit houdt in dat verzamelen van persoonsgegevens nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze gegevens gebruiken wij om:

  • uw aanvraag te verwerken;
  • te voldoen aan de wet, om uw vermogen te beschermen
  • u te informeren over andere of vergelijkbare producten en diensten van Budgetteerwerk
  • te delen met zorgaanbieders en gemeenten als dat voor u nodig is. Zoals bijvoorbeeld uitkeringsafdelingen van UWV en Gemeenten en met uw zorgaanbieder als ik uw mentor of curator ben
  • alleen de gegevens die ik nodig heb voor het uitvoeren van mijn taken worden geregistreerd

Welke gegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij vragen zijn afhankelijk van het product of de dienst
Bij het afsluiten van een verzekering of contact met een andere dienst/overheidsinstelling ( voor u ) hebben wij uw gegevens nodig. Denkt u hierbij aan uw naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bsn en bankrekeningnummer. De hoeveelheid aan (persoons)gegevens kan dus per product of dienst verschillen.

Ontvangers

Budgetteerwerk zal nooit uw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen, Daarnaast kan Budgetteerwerk uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wetgeving en/of regelgeving verplicht is.

Wij leggen contactmomenten vast
Veel contacten tussen u en Budgetteerwerk kunnen telefonisch, via internet, e-mail, chat verlopen. Ook wordt nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens die wij krijgen van u kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen m.b.t inkomsten / uitgaven te beantwoorden. Maar ook om aan de kwaliteitseisen van Rechtspraak te voldoen. Budgetteerwerk dient namelijk jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen. Indien mogelijk aan u , maar in ieder geval aan de rechtbank waar uw bewind/mentorschap/curatele is vastgelegd. Budgetteerwerk legt dit vast in Onview, een bewindvoerders programma. U heeft hiervan (indien u de vaardigheden voor gebruik heeft)  inlogggevens, zodat u kunt zien, wat daar in verwerkt wordt.
Met Onview heeft Budgetteerwerk uiteraaraard een verwerkingsovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen.

Wij maken geen gebruik van cookies op onze website
www.Budgetteerwerk.nl . WordPress doet dit wel, maar telt slechts het aantal bezoekers.

Wat zijn uw rechten?

U heeft altijd recht op inzage in uw gegevens, u kunt daartoe, zoals genoemd inloggen in mijn Onview. De inlogggevens zijn ten alle tijden op te vragen via Budgetteerwerk. Ook krijgt u een afschrift van de verslaglegging over uw dossier aan de rechtbank. In de meeste gevallen dient u deze zelf te ondertekenen.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of corrigeren?
Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben. Uw gegevens houden wij daarom graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben, juist zijn? Stuur dan een verzoek naar onderstaand adres met een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld een (geldig) rijbewijs of paspoort. U krijgt dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens op? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan. U kunt een groot deel dagelijks zien, door in te loggen op het programma waarin Budgetteerwerk werkt (Onview) de inlogggevens hiervoor heeft u, of kunt u aanvragen.
Ons adres is bij u bekend, deze is in onze brochure bij aanvraag/ aanvang bewind/mentorschap/curatele aan u overhandigt.
Neem liever contact met ons op via ons mailadres: info@budgetteerwerk.nl of bel/Whatsapp met 052764000

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen Ageeth Ziel,die uw gegevens moet kunnen bekijken voor het beschermen van uw vermogen, heeft inzage in uw persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen getroffen waarmee u onze site veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met deze maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze systemen en programma’s hebben we daarom goed beveiligd. En de backup wordt wekelijks gemaakt en gecheckt.
De bedrijfstelefoon wordt wekelijks gescand op virussen, door een Mobile virusscanner van Eset en door de scanfunctie van Samsung zelf. Ook is de telefoon beveiligt met inlogscherm
Op de zakelijke laptop staan geen bestanden opgeslagen, slechts de beveiligde mail staat er op te verwerken. De laptop wordt zelden meegenomen buiten het kantoor wordt en altijd in een speciale tas gedragen. De laptop is beveiligd met inlogcodes, alleen bekend voor A. Ziel van Budgetteerwerk.
Internetbankieren gebeurt altijd via die ESETsecure internetbankieren, zodat dit beveiligt is.

Contact met Budgetteerwerk via WhatsApp
Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Maar WhatsApp/business is geen eigendom van Budgetteerwerk. Wij hebben dus geen invloed op de beveiliging en het privacybeleid van WhatsApp/business. U hebt de algemene voorwaarden van WhatsApp geaccepteerd. Daarmee bent u ook akkoord met hun privacybeleid. Ons Privacy Statement is van toepassing tussen u en Budgetteerwerk, niet op de informatie die u met ons deelt via WhatsApp/business.

Bijzondere persoonsgegevens behandelen wij extra zorgvuldig
Bijvoorbeeld medische en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken we met extra zorg. Wij versleutelen deze alvorens te verzenden

Medische gegevens
Hebben wij uw medische gegevens nodig? Dan is alleen Ageeth Ziel verantwoordelijk om deze gegevens goed te verwerken. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. Zij zal deze gegevens alleen met uw instemming (mits u daarvoor bevoegd bent) verzenden naar een externe partij en alleen dan, als deze partij voorafgaand een verwerkingsovereenkomst afgeeft.

Strafrechtelijke gegevens

Is er een verzekering of dienst nodig waarvoor de verzekeraar het te verzekeren risico moet beoordelen? Dan kunnen zij vragen of u een strafrechtelijk verleden hebt. Als dit langer dan 8 jaar geleden was, hoeft u dit niet te melden.

Hebt u nog vragen?

Hebt u vragen over de manier waarop Budgetteerwerk omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Ageeth Ziel (uw bewindvoerder, mentor en/of curator)
Stuur een e-mail naar info@budgetteerwerk.nl

Of stuur een brief aan Budgetteerwerk, het adres is bij u bekend

Wij kunnen het Privacy Statement aanpassen

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak kunnen wij het Privacy Statement aanpassen. Kijk daarom af en toe of er iets veranderd is. Dit Privacy Statement is het laatst gewijzigd op 9 mei 2018

Uw privacy en Achmea

Gebruik van uw gegevens

Verwerken van gegevens

Wat zijn uw rechten?

Veiligheid van uw gegevens

Hebt u nog vragen?

Privacy Statement aanpassen

Budgetteerwerk. Groots in Kleinschaligheid en Persoonlijk contact